Prezentuj się

Prezentuj się! Czyli sieciowanie bytomskich organizacji pozarządowych

Prezentuj się! to nowy cykl spotkań stworzony z myślą o bytomskim 3 sektorze. Powstał z potrzeby poznania bytomskich społeczników i działaczy NGO. W ramach cyklu odbyły się trzy edycje działania.

Spotkania odbyły się w nowym miejscu na mapie Bytomia, kawiarni w Lufcie. Udział wzięło blisko 20 organizacji pozarządowych i 20 społeczników. Dwa pierwsze spotkania dały uczestnikom i uczestniczkom możliwość poznania działalności bytomskich organizacji, trzecie zaś poświęcone zostało projektom złożonym w Budżecie Obywatelskim. Prezentuj się zorganizowaliśmy razem z ze Stowarzyszeniem ManuffakturaBytom to nie hasiok.

Zależało nam by każdy z prelegentów/ prelegentek miał/a równe szanse, dlatego prezentacje odbyły się w formule Pecha Kucha, w która opiera się na zasadzie 20×20 – 20 slajdów x 20 sekund każdy.

Tym samym rozpoczęliśmy sieciowanie bytomskich społeczników.
Chcemy się lepiej poznać. W Bytomiu działa ogromna ilość NGO, ale nie wszyscy znamy się nawzajem, nie każdy zna realizowane zadania i projekty poszczególnych grup. Krótka forma prezentacji pozwoliła nam w godzinę poznać co najmniej 10 ciekawych inicjatyw! Poprzez krótkie prezentacje oraz dyskusje przedstawiamy się nawzajem – poznajemy lepiej środowisko organizacji pozarządowych działających w i na rzecz Bytomia.